Onze primaire doelgroep zijn jongeren. Maar we zien dat in de leerdriehoek – jongeren, ouders en school- ook de school een belangrijke rol heeft in het weer motiveren van jongeren. We hebben daarom ook voor de scholen een aantal activiteiten ontwikkeld rondom motivatie(-problemen).

Motivatie en Jongeren (Workshop op Ouderavond)

Op verzoek van een school of de ouderraad kunnen we een ouderavond (of een deel)  invullen met een workshop onder de titel Motivatie en Jongeren. In deze workshop gaan we op een interactieve wijze met ouders het gesprek aan over motivatie(-problemen), hun rol daarin en welke strategieën wel/niet werken. De workshop duurt maximaal 1,5 uur. Meer informatie? Klik hier voor meer info of stuur ons een mailtje.

Afbeeldingsresultaat voor ouderraad

Korte workshop motivatie voor docenten/mentoren

Op verzoek van de school kunnen we tijdens een teamvergadering voor docenten en mentoren een korte workshop geven over motivatie. Daarin komt o.a. aan de orde hoe je motivatieproblemen kunt signaleren/herkennen, hoe je als docent/mentor er zelf mee aan de slag kunt en op welk tijdstip je welke hulp kan inschakelen (ouders, zorgcoördinator, hulpverleners, huiswerkbegeleiding of Motifire). Meer info? Neem dan contact met ons op.

Groepstraject:  Motivatie en Jongeren

Als een school een aantal jongeren heeft die nauwelijks gemotiveerd zijn kunnen we op verzoek van de school een ‘op-maat-traject’ maken voor deze jongeren. Dit traject vindt onder schooltijd plaats en de kosten zijn voor de school. De groep is maximaal 8 personen. Meer info: zie flyer.

de kracht van de leraar
(Met dank aan Th@taalig voor de foto)