Hieronder vertellen we meer over een motivatietraject voor uw zoon/dochter: de aanleiding, het intakegesprek en het traject zelf.
Voor overige activiteiten voor ouders: klik hier.

Aanleiding voor een motivatietraject

U maakt zich zorgen over uw zoon of dochter? Uw kind:

 • heeft geen zin in school
 • is narrig, humeurig of gesloten
 • maakt vaker geen huiswerk
 • presteert onder zijn/haar niveau
 • gamed veel of zit continue online
 • is gestopt met school/opleiding
 • heeft eigenlijk nergens meer zin in.

Dan is Motifire een goede start om uw kind weer in beweging te krijgen!

Voor meer info kunt u ook de Motifire folder downloaden.

Intakegesprek

Na aanmelding van uw kind volgt eerst een intakegesprek bij u thuis. Naast uw kind bent u (samen) daarbij aanwezig. In het intake-gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • Wat is de vraag of het probleem
 • Wie is Motifire en hoe werken we
 • Regels en afspraken
 • Terugkoppeling naar ouder(s) en school
 • Kosten
 • Eventueel data-afspraken

Als we een traject met uw kind starten zal er een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden.

spetter 1

Motivatietraject

Vervolgens gaan we aan de slag met uw kind. De sessies vinden soms op school maar meestal op een andere geschikte trainingslocatie plaats. Deze duren 1 uur.  Het weekschema is daarbij in principe als volgt:

week 1, week 2, week 4, week 6, week 8 en week 10.

Na de derde bijeenkomst maken we een tussenevaluatie die we ook met u bespreken. Op basis van die tussenevaluatie zijn er drie mogelijkheden:

 • we gaan door en maken het traject af;
 • we stoppen omdat we onvoldoende voortgang zien/er geen match is;
 • we stoppen en adviseren een ander traject.

Overigens is het ook mogelijk in het traject overleg met de school/mentor te hebben. Dit gebeurt alleen na toestemming van ouders en jongere. Tot slot zullen we na afloop van het traject ook met een korte evaluatie komen en die met u bespreken. Indien gewenst kunnen we een follow-up geven door extra afspraken in te plannen. Vanzelfsprekend kan dat alleen mits alle partners (Motifire, jongere en ouders) daarmee instemmen.

Voor kosten en afspraken voor een traject kunt u contact met ons opnemen.

Indien de problematiek van uw zoon/dochter complexer is en u heeft inmiddels een PGB-budget voor Jeugdhulp dan is onder specifieke voorwaarde het trainingstraject in te kopen binnen het budget.

Meer info of aanmelden? Klik op onderstaande button!

Aanmelden? klik hier!