Hoewel onze doelgroep in eerste instantie jongeren zijn merken we dat we ook voor ouders iets kunnen betekenen. Daarom hebben we specifiek voor ouders een aanbod gemaakt. 

Individuele begeleiding ouder(s)

U, ouders, heeft de meeste invloed op uw zoon of dochter. Wij merken dat als we jongeren in het traject hebben er vaak in de relatie tussen ouders en de jongeren zaken rondom school, huiswerk, plannen, afspraken etc. niet lekker lopen. Een of twee coachingsgesprekken met de ouders kunnen dan al genoeg zijn om beter te communiceren en meer wederzijds begrip voor elkaar te krijgen. Daardoor kunnen de motivatie en de schoolresultaten van uw zoon/dochter sterk verbeteren. Een mooie aanvulling op het traject waar uw zoon/dochter op dat moment mee bezig is. 

Maar ook als u zoon/dochter geen traject heeft bij ons, bent u van harte welkom voor een adviesgesprek of een kort coachingstraject.
Wilt u meer info neem dan contact met ons op!

Informatieavonden voor ouders over motivatie en jongeren

Op verzoek van een groep ouders, of op initiatief van Motifire, organiseren we algemene informatieavonden voor groepen ouders. Op deze avonden vertellen we wat motivatie-(problemen) zijn, hoe u ze herkent en wat u er aan kunt doen. Het delen van ervaringen van ouders zijn daarin beginpunt. Het zijn actieve avonden waarin u nadrukkelijk uitgenodigd wordt met uw vragen/problemen te komen. Houd ook de rubriek Nieuws in de gaten voor data en aankondigingen.

Ouderavonden: Motivatieproblemen en  Lekker in je Vel!

Op verzoek, en in nauwe samenwerking met de school of de ouderraad, verzorgen wij voor ouders workshops rondom het thema motivatie en jongeren. Nieuw is de workshop Lekker in je Vel. Zie voor meer info Aanbod voor scholen.

mistakes