Alle overige activiteiten voor scholen vindt u onder het kopje Aanbod voor Scholen

Motivatieproblemen? Motifire helpt!

U heeft een jongere (of meerdere jongeren) die niet gemotiveerd is, ongewenst gedrag vertoont, onderpresteert en slechte cijfers haalt. Huiswerkbegeleiding haalt weinig uit en voor een gespecialiseerd hulpverleningstraject is het nog te vroeg. Maar u wilt wel graag de jongere(-n) binnen boord houden.
Dan kan een kortdurend individueel traject van Motifire een oplossing bieden.

Spetter 2

Aanmelding

U kunt de jongere(-n) attenderen op een Motifire-traject en tegelijkertijd ons een seintje geven. De jongere zal vervolgens via zijn ouders contact met ons zoeken en samen gaan we in een intakegesprek na of een traject zinvol is en of wij daarin de goede partij zijn.

teachers

Terugkoppeling

Wij zullen de uitkomst van het intakegesprek met de school bespreken en eventueel verdere informatie uitwisselen. Ook tijdens en na afronding van het traject zal uitwisseling met de school plaatsvinden, mits dit door de jongere/ouders vooraf is goedgekeurd.

Zorgteams

Graag willen wij onze werkwijze en visie onder uw aandacht brengen. We zijn dan ook altijd bereid om met u een gesprek te hebben om kennis te maken en ons werk toe te lichten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voor meer info kunt u ook de Motifire folder downloaden!

Overige aanbod voor scholen

Indien er meer jongeren zijn met motivatieproblemen is een kort motivatietraject of een langer traject via school beter op z’n op plaats.  Daarnaast hebben we inmiddels ook workshops voor leerlingen/studenten/docenten rondom energizers, samenwerken, empowerment Lekker in je Vel, Leren leren, faalangst en uitstelgedrag.
Voor ons volledige aanbod voor scholen klik hier