Uitgebreid motivatiegroepstraject, (max. 8-10 leerlingen)

Voor scholen die een groep leerlingen heeft met motivatieproblemen verzorgen we een traject op school, onder lestijd, met een combinatie van individuele- en groepsbijeenkomsten. Inmiddels hebben we een aantal succesvolle trajecten op VO-scholen uitgevoerd. Een groepstraject is altijd maatwerk dat we in overleg met de school op stellen. 

Inhoud traject MYA!

In het traject kunnen de volgende elementen zitten:

* intake met leerlingen die gaan deelnemen
* individuele oudergesprekken van de deelnemende leerlingen
* 4-6 groepsbijeenkomsten van 1 lesuur
* 4-6 individuele sessies van 1 leesuur met  de deelnemers
* afstemming met mentoren/afdelingsleiders en zorgcoordinator
* evaluatieverslag en terugkoppeling aan de school

De bijeenkomsten zijn altijd onder schooltijd en de doorlooptijd van het traject is ca. 3 maanden, waarbij start in februari/maart van het schooljaar het effectiefste is

Heeft u interesse? We komen graag voor een oriënterend gesprek. Meer info? Zie flyer

kop MYA