Inleiding

Een korte motivatietraining kan een jongere weer bij zijn/haar kracht brengen. Een jongere weet en voelt weer wat hij/zij wil. Op school, thuis en met vrienden. In zijn of haar
Ook leert de jongere hoe je dat gevoel van eigen kracht kan vasthouden als het even tegenzit.

In onze motivatietrainingen werken we concreet, praktisch en oplossingsgericht.

Methodieken

We laten ons in onze werkwijze inspireren door een aantal coachingsmethodieken en veranderingsmodellen:

1. Oplossingsgericht Coachen
2. Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg
3. Weerbaarheidstraining Rots en Water
4. De fixed- growth-mindset van Carol Dweck
5. Zelfdeterminatietheorie (SDT)van Deci en Ryan
6. Gedragsveranderingsmodel van Prochaska/DiClemente
7. Cirkel van Invloed/betrokkenheid van Covey

Niet het zoeken naar de oorzaak van het probleem, maar oplossingen waar jongeren weer plezier en energie van krijgen, staan bij ons voorop. Dat betekent veel actie en beweging. Ook werken we veel met (energetische) opstellingen, waarbij jongeren hun keuze voor of tegen iets duidelijk maken door een positie in de ruimte in te nemen. Vervolgens gaan we praten.

Werkvormen

Omdat we starten met actie en doe-dingen zitten er in het traject veel oefeningen die beginnen met beweging. Enkele voorbeelden zijn:

  • teken je levenslijn
  • selecteer favoriete kaart
  • balspel met emoties
  • je ideale dag
  • de cirkel van invloed
  • helpende gedachten

Hieronder een inspirerend filmpje van iemand die doorgaat en ook het vertrouwen heeft dat het mogelijk is.

Achtergrondinformatie

Over motivatie en motivatieproblemen is veel geschreven en er zijn ook veel filmpjes beschikbaar. Klik hier voor een eerste indruk.