In Puberbrein binnenstebuiten staat een interessante passage over motivatie van jongeren gezien vanuit neurologische processen die in de hersenen plaatsvinden. We citeren hier de letterlijke tekst.

“Motivatie wordt in de hersenen door drie hormonen getriggerd: dopamine, opioiden en oxytocine. Dopamine is een soort dopingdrug waardoor je zin krijgt je ergens voor in te zetten en te presteren. Lichaamseigen opioiden zorgen ervoor dat je je  lichamelijk en mentaal goed voelt. En oxytocine, ook wel ‘knuffelhormoon’ genoemd, maakt dat je je verbonden voelt met andere mensen en je je voor hen wilt inspannen. Saman vormen deze drie stoffen een geniaal trio. Als je brein voldoende van deze mix bevat, heb je zin in het leven, ben je bereid je samen met anderen in te zetten en wil je doelen en successen nastreven. Interessant is dus de vraag wat er nodig is om deze cocktail in het puberbrein te genereren.
Onderzoeken laten zien dat interesse, sociale acceptatie en persoonlijke waardering positief doorwerken op de spiegel van deze drie hormonen. Sociale uitsluiting zet deze stoffen juist op inactief. Met andere woorden: motivatie hangt sterk samen met de context waarin iemand leert en of anderen hem wel of niet stimuleren. Interessant is dat ook alleen het vooruitzicht op erkenning en waardering deze processen activeert. Bij jongeren tot een jaar of 15 werkt positieve feedback ook beter dan negatieve feedback.  Crusiaal zijn ouders, docenten, mentoren en medeleerlingen die zich voor hem of haar persoonlijk interesseren, die hem als individu waarnemen en hem stimuleren in de goede richting.” (pagina 80-81)

 Info

Motivatie binnenstebuitenHet geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven studenten, Huub Nelis &Yvonne van Sark, Kosmos, 2014