Over motivatie en jongeren is en wordt ontzettend veel gepubliceerd. Hier zullen we regelmatig een boek kort toelichten en treft u een overzicht aan van titels van boeken. Daarnaast verschijnen er regelmatig relevante wetenschappelijke onderzoeken. Ook deze zullen we hieronder plaatsen.

Boeken in de spotlight

Het riskante Brein, Barbara Braams, uitgeverij Spectrum, 2017

In Het riskante brein legt Barbara Braams uit wat we de afgelopen jaren hebben geleerd over de relatie tussen risicogedrag en hersenontwikkeling, en hoe we deze kennis kunnen toepassen. Aan de hand van verschillende studies krijg je inzicht in het soms onbegrijpelijke gedrag van adolescenten en wordt duidelijk wat nu juist het belang is van dat risicogedrag.

het riskante brein

In NRC van 4 sept. 2017 zegt ze zelf hierover: “Ik denk niet dat je risicogedrag moet indelen in goed of slecht. Alles is belangrijk om je omgeving te ontdekken, zolang er geen langdurige consequenties van ondervindt”.

 

 

 

 

lastige kinderen motivatie binenstebuitenover de top    100% Talent Inspiratieboek

    Gemotiveerd leren en lesgeven   stop met stressen   Praten met je tienerskilzz

 

      puberbreinpuberende brien

 In bovenstaand boek Puberbrein binnenstebuiten staat een interessante passage over motivatie van jongeren gezien vanuit neurologische processen die in de hersenen plaatsvinden. We citeren hier de letterlijke tekst.

“Motivatie wordt in de hersenen door drie hormonen getriggerd: dopamine, opioiden en oxytocine. Dopamine is een soort dopingdrug waardoor je zin krijgt je ergens voor in te zetten en te presteren. Lichaamseigen opioiden zorgen ervoor dat je je  lichamelijk en mentaal goed voelt. En oxytocine, ook wel ‘knuffelhormoon’ genoemd, maakt dat je je verbonden voelt met andere mensen en je je voor hen wilt inspannen. Saman vormen deze drie stoffen een geniaal trio. Als je brein voldoende van deze mix bevat, heb je zin in het leven, ben je bereid je samen met anderen in te zetten en wil je doelen en successen nastreven. Interessant is dus de vraag wat er nodig is om deze cocktail in het puberbrein te genereren.
Onderzoeken laten zien dat interesse, sociale acceptatie en persoonlijke waardering positief doorwerken op de spiegel van deze drie hormonen. Sociale uitsluiting zet deze stoffen juist op inactief. Met andere woorden: motivatie hangt sterk samen met de context waarin iemand leert en of anderen hem wel of niet stimuleren. Interessant is dat ook alleen het vooruitzicht op erkenning en waardering deze processen activeert. Bij jongeren tot een jaar of 15 werkt positieve feedback ook beter dan negatieve feedback.  Crusiaal zijn ouders, docenten, mentoren en medeleerlingen die zich voor hem of haar persoonlijk interesseren, die hem als individu waarnemen en hem stimuleren in de goede richting.” (pagina 80-81)

Literatuur

Motivatie

 • Motivatie binnenstebuiten, Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven studenten, Huub Nelis &Yvonne van Sark, Kosmos, 2014
 • Gemotiveerd lesgeven, Anje Ros, Jos Castelijns, Anne-Marieke van Loon en Kris Verbeeck, 2014, 1e druk, 170 pp. ISBN: 9789046903995

Talenten

 • Over de top, haal het allerbeste uit jongeren, Huub Nelis &Yvonne van Sark, Kosmos, 2012100%
 • Talent – Inspiratieboek, Emmen, M; m.m.v. Bergen, A.M. van; Leeuwen, P. van; Falconer, C. (The Foyer Federation), Movisie, 2015. (Het boek is op de website van Movisie te downloaden. Klik hier )
 • Skillz, vaardigheden en verhalen voor jongeren, Aik Kramer,

Puberbrein

 • Het riskante brein, Barbara Braams, uitgeverij Spectrum, 2017
 • Puberbrein binnenstebuiten, Wat beweegt jongeren van 110 tot 25 jaar, Huub Nelis &Yvonne van Sark, Kosmos, 2009
 • Puberteit, De smalle weg naar Innerlijke vrijheid, Jeanne Meijs, Christofoor, 2000
 • Het sociale brein van de puber, Eveline Crone, Bert Bakker, 2012
 • Het puberende brein, Eveline Crone,uitgever Bert Bakker, Nederlandstalig, 179 pagina’s,

  9789035132696, oktober 2008

Omgang met tieners

 • Wat wel werkt, Een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van werken, Alan Seale, Het eerste huis,  2011
 • Jongens zijn ‘t, van Pietje bel tot probleemgeval, Angela Croft, 2013
 • Stop met stressen – handleiding voor tieners met een (bijna) burn-out, Annemiek Ruggenberg en Lotte Stegeman, LannooCampus, 2014
 • Praten met je Tiener – De stap van discussiëren naar onderhandelen, Peter Andriaenssens, Lannoo, 2006
 • Lastige kinderen, heb jij even geluk – Omdenken in opvoeding en onderwijs- Berthold Gunther, Uitgever: Bruna Uitgevers, A.W. april 2013
 • Duurzaam opvoeden en ontwikkelen, Marcel van Herpen, uitgeverij: Garant, 2007

Overige Documenten

 

Op de website van Vernieuwenderwijs staan regelmatig interessante artikelen (soms met video) over motivatie. We zullen hier de links naar de website en het artikel geven.

De Flow theorie van Mihaly Csikszentmihaly