Wees duidelijk over wat je van leerlingen verwacht!

Hoe motiveer je leerlingen in het VO? Kim Stroet volgde een jaar lang twintig vmbo-brugklassen om dat te onderzoeken. Haar resultaten  zijn verkort hier te lezen.

Meer info: Kim Stroet, Studying Motivation in Classrooms. Effects of Teaching Practices on Early Adolescents’ Motivation. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen/NWO, 2014.

 

Blogs toegevoegd aan site

Vanaf nu zullen we onregelmatig , via een blog, korte opinies, belangrijke ontwikkelingen of zaken die ons opvallen, op de website publiceren. Reacties daarop zijn altijd welkom. Klik hier om naar blogs te gaan