Aanleiding

U maakt zich zorgen over uw zoon of dochter? Uw kind:

 • heeft geen zin in school
 • is narrig, humeurig of gesloten
 • maakt vaker geen huiswerk
 • presteert onder zijn/haar niveau
 • gamed veel of zit continue online
 • is gestopt met school/opleiding
 • heeft eigenlijk nergens meer zin in.

Dan is Motifire een goede start om uw kind weer in beweging te krijgen!

Voor meer info kunt u ook de Motifire folder downloaden.

 

Intake

Na aanmelding van uw kind volgt eerst een intakegesprek bij u thuis. Naast uw kind  bent u (samen) daarbij aanwezig. In het intake-gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • Wat is de vraag of het probleem
 • Wie is Motifire en hoe werken we
 • Regels en afspraken
 • Terugkoppeling naar ouder(s) en school
 • Kosten
 • Eventueel data-afspraken

Als we een traject met uw kind starten zal er een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden.

spetter 1

Traject

Vervolgens gaan we aan de slag met uw kind. De sessies vinden soms op school maar meestal op een andere geschikte trainingslocatie plaats. Deze duren 1 uur.  Het weekschema is daarbij in principe als volgt:

week 1, week 2, week 4, week 6, week 8 en week 10.

Na de derde bijeenkomst maken we een tussenevaluatie die we ook met u bespreken. Op basis van die tussenevaluatie zijn er drie mogelijkheden:

 • we gaan door en maken het traject af;
 • we stoppen omdat we onvoldoende voortgang zien/er geen match is;
 • we stoppen en adviseren een ander traject.

Overigens is het ook mogelijk in het traject overleg met de school/mentor te hebben. Dit gebeurt alleen na toestemming van ouders en jongere. Tot slot zullen we na afloop van het traject ook met een korte evaluatie komen en die met u bespreken. Indien gewenst en kunnen we een follow-up geven door extra afspraken in te plannen. Vanzelfsprekend kan dat alleen mits alle drie de partijen (Motifire, de jongere en de ouders) daarmee instemmen.

Voor kosten en afspraken voor een traject kunt u contact met ons opnemen.

Indien de problematiek van uw zoon/dochter complexer is en u heeft inmiddels een PGB-budget voor Jeugdhulp dan is onder specifieke voorwaarde het trainingstraject in te kopen binnen het budget.

Meer info?

Stuur een mail of neem contact met ons op!

Infoavond Ouders: Motivatie & Jongeren

Regelmatig houden we ouderinfo-avonden, waar we kennis en ervaringen -samen met ouders- delen over motivatie en jongeren. Zie verder Aanbod voor ouders