Motivatietraject binnen PGB-jeugdhulp

Indien u als ouders reeds een toegekend PGB-budget jeugdhulp heeft, voor uw zoon/dochter, kan onder specifieke voorwaarden een motivatietraject van Motifire uit het budget betaald worden. 

Meer info via PGB-Jeugdhulp