Belonen bij extrinsieke motivatie helpt niet of zelfs negatief!

Opnieuw heeft uitgebreid wetenschappelijk aangetoond aangetoond dat extrinsiek gemotiveerde studenten, die leren vanwege een beloning, minder goed leren. Bovendien hebben extrinsieke beloningen een negatieve invloed: ze kunnen iemands intrinsieke motivatie ondermijnen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Zie voor meer info bijgaande link.

NRO